We have the pleasure to inform you about the results of the First Round of the History-Language Competition organised by I LO Słowacki High School. Among 16 students from our High School, who took part and wrote the test on 4th April, 4 girls from 2f ( English Teacher Marzena Kossak-Wąchała, History Teacher Agata Warta) got to the Second Round.

The students are:
1. Julia Jureńczyk
2. Agata Kwiecień
3. Gabriela Kostrzewa
4. Patrycja Korzeniec
Now the girls are trying their best to prepare themselves for the Finals.

Good luck on 3rd June!

News written by Marzena Kossak-Wąchała

THE FINAL QUESTIONS WILL INCLUDE THE FOLLOWING INFORMATION :
1. Rewolucja burżuazyjna w Anglii w XVII wieku.
2. Rewolucja przemysłowa w Anglii w XVIII wieku.
3. Powstanie USA.
4. Udział Wielkiej Brytanii w wojnach epoki napoleońskiej i kongresie wiedeńskim.
5. Reforma wyborcza 1832 r. i ruch czartystów w Wielkiej Brytanii.
6. Wojna secesyjna w USA.
7. Polityka kolonialna Wielkiej Brytanii na przełomie XIX i XX wieku.
8. Kolonializm amerykański na przełomie XIX i XX wieku.
9. Polityka zagraniczna Wielkiej Brytanii w przededniu I wojny światowej i jej udział w wojnie.
10. Udział USA w I wojnie światowej.
11. Rola Wielkiej Brytanii i USA na konferencji pokojowej w Paryżu.
12. Wielki kryzys gospodarczy w USA i jego skutki.
13. Polityka zagraniczna Wielkiej Brytanii i USA przed wybuchem II wojny światowej.
14. Udział Wielkiej Brytanii i USA w II wojnie światowej

 

BIBLIOGRAPHY :
1. Atlas historyczny. Od starożytności do współczesności, liceum ogólnokształcące, Wyd. Nowa Era
2. Katz H. – Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Wyd. Astrum, 2009
3. Kędzierski J.Z. – Dzieje Anglii 1485-1939, t. I i II, Wrocław 1986
4. Pajewski J. – Historia powszechna 1789-1870, Warszawa 2006
5. Pastusiak L. – Prezydenci Stanów Zjednoczonych Ameryki, Wyd. Iskry, 2005
6. Rostworowski E. – Historia powszechna. Wiek XVIII, Warszawa 2006
7. Wiek XVI-XVIII w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii i studentów. Oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Lenard, Warszawa 1997
8. Wiek XIX w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii i studentów. Oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Lenard, Warszawa 2001
9. Wiek XX w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii i studentów. Oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Lenard, Warszawa 1998
10.Wójcik Z. – Historia powszechna wiek XVI-XVII wieku, Warszawa 1991
11. Zins H. – Historia Anglii, Wrocław 2001
12. Żywczyński M. – Historia powszechna 1789-1870, Warszawa 2006
13. Mc Dowall David – An Illustrated History of Britain, Wyd. Longman
14. O’Callaghan Bryn – An Illustrated History of the USA, Wyd. Longman

 

Advertisements